Skyddsjakt

skuydds

Vi utför skyddsjakt vid skador eller olägenheter i Uppsala län.

För avskjutning av skator, duvor, kajor och andra mindre arter har vi skottlossningstillstånd inom tätbebyggda områden vilket är ett krav för att få utföra dessa tjänster att skjuta inom stadsplanelagt område utan dessa tillstånd är straffbart. Vi har även tillstånd att sätta ut fällor om detta skulle behövas

Läs mer här